brighton_zeuner_vans_bowl_series_malmo_ortiz_01.jpg

Malmö stad | Malmö stad

  • Case
  • Malmö stad | Malmö stad

SAMMANFATTNING

Malmö stad arrangerar ett flertal festivaler och event som lockar stor publik. Passion Labs uppdrag är att utveckla strategier för hur staden ska kunna samarbeta med kommersiella aktörer kopplat till dessa projekt, oavsett om det handlar om barterlösningar med en lokal leverantör eller ett stort samarbetsprojekt med internationellt storbolag.