Järfällainvigning_ElinBryngelssonLidestedt_B88A1352.jpg

Medley | Medley Järfällabadet

  • Case
  • Medley | Medley Järfällabadet

SAMMANFATTNING

Medley driver 31 bad-, tränings-, och upplevelsecenter i 21 kommuner. April 2018 slog Medley upp dörrarna till det nya bad- och träningscentret Medley Järfällabadet utanför Stockholm, ett toppmodernt center med 50-metersbassäng, multibassänger, äventyrsdel, stort gym och flera lokaler för gruppträning. Passion Lab fick i uppdrag att göra invigningen för Medley Järfällabadet.

Järfällainvigning_ElinBryngelssonLidestedt_B88A1399-2.jpg
Bild från YouTube film
Järfällainvigning_ElinBryngelssonLidestedt_B88A1452.jpg
Järfällainvigning_ElinBryngelssonLidestedt_B88A1488.jpg
Järfällainvigning_ElinBryngelssonLidestedt_B88A1322.jpg
Järfällainvigning_ElinBryngelssonLidestedt_B88A1632.jpg