Kollage.jpg

Brand emotion

ballerina standing on toes

Vi väcker känslor och sätter varumärken i rörelse.

Vi tror att all framgångsrik kommunikation bygger på just detta och vi kallar det Brand Emotion. Givetvis ska vi försöka förklara lite mer ingående vad detta innebär (resten tar vi när vi ses). Vi tror att många så kallade varumärkesförflyttningar eller ompositioneringar i realiteten är ganska svåra. De flesta varumärken har i grunden en relativt tydlig position och ett starkt dna (dock kan ju detta ha försvagats eller grumlats med tiden). Genom att istället sätta in varumärken i nya sammanhang, och med ett starkare emotionellt avtryck, kan riktigt goda effekter uppnås oväntat snabbt. Här kommer en sammanfattande tungrullare: Om varumärket tar plats och berör i en målgruppsrörelse, sätts det själv i rörelse.

close-up of man with sporty facepaint

Starka upplevelser leder till engagemang. Men det är emotioner som räknas.

Vi tror på styrkan i upplevelser, och att dessa kan vara såväl fysiska som digitala. En stark upplevelse leder (oftast) till engagemang hos målgruppen och det gillar vi att mäta. Men om inte engagemanget (besökande, tittande, delande etc) också omsätts till ett mätbart känslomässigt avtryck är det hela inte lika mycket värt. I vår värld är Brand Emotion därmed den ofta förbisedda kommunikationsnivån ovanför begrepp som ”brand experience” och ”brand engagement”.

tattoo artist at work

Vi sätter varumärket, berättelsen och framförallt målgruppen före kanalen.

Ja, vi förstår att det ibland kan vara svårt att välja oss som byrå när vi envisas med att vägra passa in traditionella termer baserade på kanalval. Vi kanske är lite naiva, men vi tror att kanalen är sekundär och väljer hellre att fokusera på kundens varumärke och berättelse. Men framförallt tror vi att det är målgruppens intressen som bör styra metoder, sammanhang och kanalval.

happy girl at a festival

Vi sätter människor före målgrupper. Och vill sponsra deras intressen.

Nu har vi tjatat om målgrupper, men egentligen gillar vi inte alls det begreppet. Känner du dig själv som en målgrupp? Inte ens en marknadschef svarar nog jakande här. Inte heller demografiska variabler är särskilt träffande längre när det kommer till att verkligen förstå och segmentera dem vi vill nå. Om vi istället fokuserar på människor och deras värderingar, drivkrafter och intressen kan vi istället hitta vägar att nå fram. På deras villkor. Här är just människors personliga intressen en gyllene biljett till deras hjärtan. Och när varumärken sponsrar (genom underhållning, kunskap, access eller annat) människors verkliga intressen är vi på god väg mot just Brand Emotion.

ballerina standing on toes

Vi förmedlar (verkliga) berättelser, om (verkliga) människor, som berör.

I slutändan handlar all framgångsrik kommunikation om berättelser, och storytelling är ett lika gammalt begrepp som människan själv. Däremot krånglar vi inom kommunikationsbranschen ibland till det för oss själva när vi hittar på berättelser om varumärken, eller skapar karaktärer helt i onödan. Ofta finns de bästa och mest gripande berättelserna mitt framför näsan på oss. Därför tror vi på att ligga så nära varumärkets och målgruppens verklighet det bara går. Ibland kan det handla om de som faktiskt jobbar i verksamheten, vilken samhällsnytta som egentligen görs, eller det där samarbetet som verkligen berör. Men emotionellt framgångsrik kommunikation handlar alltid, alltid, alltid om människor och den mänskliga naturen.

Några av våra kunder

Unibet/ICA/SJ/Elitfotboll Dam/Expressen/Lyko/Kronfågel/Cancerfonden/Svenska fönster/Blåkläder/Electrolux/Samsung/Luleå hockey/Swedish Match/Svenska ishockeyförbundet/Vattenfall/Malmö stad/Svenska handbollsförbundet/Kiruna IF/Mekonomen/DHL